Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
Opis Pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
- Inspektor ds. Obrony Cywilnej Inspektor  Bhp
Urząd Miejski  w Trzebiatowie
72-320 Trzebiatów
ul. Rynek 1
pok. nr  7a
tel. 91 38 72 314 (wew. 109); fax 91 38 72 619

e-mail: oc_bhp@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 
   
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459); § 1-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r.,poz.1503)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie, właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień oraz administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej albo osobie wynajmującej lub innemu właściwemu organowi

WYMAGANE DOKUMENTY

1/ Zaświadczenie administratora budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz z określeniem należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat,
2/ Umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenia wynajmującego określającego, nazwisko i adres odbiorcy przekazywanych należności,
3/ Akt notarialny (kopia) ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwego organu podatkowego o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
4/ Kserokopia karty powołania, zaświadczenie potwierdzające odbywanie służby
5/ Decyzja o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznaniu za żołnierza samotnego,
6/ Oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania przez inne osoby.OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 14 dni

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia; odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa .

INFORMACJE DODATKOWE

Osobie uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz samotnym żołnierzom pokrywa się należności mieszkaniowe od dnia wstawiennictwa do dnia jej zakończenia. W przypadku zakończenia szkolenia przed terminem osoba jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Organ wydający decyzję.
Inne Sporządził
Paweł Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja
9 marca 2021r.
Inne Sporządził
Paweł Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja
1 października 2018r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-09-13 12:58:51
Data utworzenia 2018-10-01
Data udostępnienia 2018-10-08 13:08:10
Osoba odpowiedzialna Paweł Kaczmarek
Udostępnił Agnieszka Słodkowska