Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczenia wojskowego, służbę przygotowawczą, okresowej służby wojskowej oraz służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny żołnierza - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Opis Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczenia wojskowego, służbę przygotowawczą, okresowej służby wojskowej oraz służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny żołnierza - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
-  Inspektor ds. Obrony Cywilnej  Inspektor Bhp
Urząd Miejski  w Trzebiatowie
72-320 Trzebiatów
ul. Rynek 1
pok. nr 7a
tel. 91 38 72 314 (wew. 109 );  fax: 91 38 72 619;  

e-mail: oc_bhp@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 127 ust. 1 oraz art. 128 i art. 128 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 372)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin.
2. Załączniki (w zależności od sytuacji) wg wniosku:

OPŁATY

Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

niezwłocznie tj do 7 dni od daty złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

Uprawniona osoba / wnioskodawca / wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w punkcie obsługi interesantów Urzędu / parter /. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:  
- osoba, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej
- żołnierza odbywającego tę służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo
- osoba odbywająca szkolenie w ramach NSR  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Inne Sporządził
Paweł Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja
8 marca 2021r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-09-13 12:58:51
Data utworzenia 2005-08-12
Data udostępnienia 2007-08-31 15:26:09
Osoba odpowiedzialna Paweł Kaczmarek
Udostępnił Agnieszka Słodkowska