Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2012 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/244/12
Uchwała XXX/244/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Trzebiatów
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/243/12
Uchwała XXX/243/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/242/12
Uchwała XXX/242/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/241/12
Uchwała XXX/241/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Trzebiatów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/240/12
Uchwała XXX/240/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2013 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/239/12
Uchwała XXX/239/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzebiatów
na lata 2012-2025
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/238/12
Uchwała XXX/238/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2012 rok
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/237/12
Uchwała XXX/237/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzebiatowie
na 2013 rok.
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/236/12
Uchwała XXX/236/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzebiatów
na lata 2013-2025.
2012-12-28 Symbol:  RMXXX/235/12
Uchwała XXX/235/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2013 r.
2012-11-29 Symbol:  RMXXIX/234/12
Uchwała XXIX/234/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie opinii
na temat przebiegu projektowanych granic
portu morskiego w Dźwirzynie od strony lądu.
2012-11-29 Symbol:  RMXXIX/233/12
Uchwała XXIX/233/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebiatów na lata 2013 - 2017
2012-11-29 Symbol:  RMXXIX/232/12
Uchwała XXIX/232/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości położonych w gminie Trzebiatów
2012-11-29 Symbol:  RMXXIX/231/12
Uchwała XXIX/231/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2012-2025.
2012-11-29 Symbol:  RMXXIX/230/12
Uchwała XXIX/230/12

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2012 rok

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11436543 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony