Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2017 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/383/17
Uchwała Nr XLIV/383/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/382/17
Uchwała Nr XLIV/382/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/381/17
Uchwała Nr XLIV/381/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/380/17
Uchwała Nr XLIV/380/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Gryfickiego
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/379/17
Uchwała Nr XLIV/379/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebiatów
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/378/17
Uchwała Nr XLIV/378/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

o zmianie uchwały Nr XLII/364/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów
i ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/377/17
Uchwała Nr XLIV/377/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych
na budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/376/17
Uchwała Nr XLIV/376/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2017 rok
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/375/17
Uchwała Nr XLIV/375/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024”
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/374/17
Uchwała Nr XLIV/374/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2018 rok
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/373/17
Uchwała Nr XLIV/373/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów
na lata 2018-2025.
2017-12-28 Symbol:  RMXLIV/372/17
Uchwała Nr XLIV/372/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2018 r.
2017-11-30 Symbol:  RMXLIII/371/17
Uchwała Nr XLIII/371/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego
2017-11-30 Symbol:  RMXLIII/370/17
Uchwała Nr XLIII/370/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie
w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych
2017-11-30 Symbol:  RMXLIII/369/17
Uchwała Nr XLIII/369/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11436540 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony