Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-28 Symbol:  RM/III/9/18
Uchwała Nr III/9/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2018 r.
2018-12-28 Symbol:  RM/III/8/18
Uchwała Nr III/8/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2019 rok
2018-12-28 Symbol:  RM/III/7/18
Uchwała Nr III/7/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów
na lata 2019-2025
2018-12-28 Symbol:  RM/III/6/18
Uchwała Nr III/6/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2019 r.
2018-12-28 Symbol:  RM/III/14/18
Uchwała Nr III/14/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
2018-12-28 Symbol:  RM/III/13/18
Uchwała Nr III/13/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzebiatowa
2018-12-28 Symbol:  RM/III/12/18
Uchwała Nr III/12/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIV/236/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Trzebiatów
2018-12-28 Symbol:  RM/III/11/18
Uchwała Nr III/11/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018-12-28 Symbol:  RM/III/10/18
Uchwała Nr III/10/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Gryfickiego
2018-11-29 Symbol:  RMII/5/18
Uchwała Nr II/5/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia składów liczbowych i składów osobowych Komisji Stałych
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
2018-11-29 Symbol:  RMII/4/18
Uchwała Nr II/4/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia składu liczbowego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
2018-11-29 Symbol:  RMII/3/18
Uchwała Nr II/3/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia składu liczbowego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
2018-11-22 Symbol:  RMI/2/18
Uchwała Nr I/2/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Trzebiatowie
2018-11-22 Symbol:  RMI/1/18
Uchwała Nr I/1/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej w Trzebiatowie
2018-11-14 Symbol:  RMLVI/476/18
Uchwała Nr LVI/476/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11402625 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony