Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2019 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-11-28 Symbol:  RMXV/111/19
Uchwała Nr XV/111/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2020 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019-11-28 Symbol:  RMXV/110/19
Uchwała Nr XV/110/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy aleją Tysiąclecia, ulicą Kołobrzeską
i ulicą Kopernika w Mrzeżynie.
2019-11-28 Symbol:  RMXV/109/19
Uchwała Nr XV/109/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów
2019-11-28 Symbol:  RMXV/108/19
Uchwała Nr XV/108/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2023
2019-11-28 Symbol:  RMXV/107/19
Uchwała Nr XV/107/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy
Gminy Trzebiatów na lata 2019-2025
2019-11-28 Symbol:  RMXV/106/19
Uchwała Nr XV/106/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2019 r.
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/99/19
Uchwała Nr XIV/99/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/98/19
Uchwała Nr XIV/98/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/97/19
Uchwała Nr XIV/97/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości położonych w gminie Trzebiatów
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/96/19
Uchwała Nr XIV/96/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/95/19
Uchwała Nr XIV/95/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzebiatów na lata 2019-2025.
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/94/19
Uchwała Nr XIV/94/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2019 r.
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/105/19
Uchwała Nr XIV/105/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za świadczenie w formie udzielenia schronienia
przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku
dla osób bezdomnych oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/104/19
Uchwała Nr XIV/104/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego
w ciągu drogi powiatowej nr 3128Z w miejscowości Mirosławice
2019-10-30 Symbol:  RMXIV/103/19
Uchwała Nr XIV/103/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11436563 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony