Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2019 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-07-31 Symbol:  RMX/74/19
Uchwała Nr X/74/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 31 lipca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie miasta i gminy Trzebiatów”
2019-07-31 Symbol:  RMX/73/19
Uchwała Nr X/73/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2019 r.
2019-06-27 Symbol:  RMIX/72/19
Uchwała Nr IX/72/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
2019-06-27 Symbol:  RMIX/71/19
Uchwała Nr IX/71/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019-06-27 Symbol:  RMIX/70/19
Uchwała Nr IX/70/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli
2019-06-27 Symbol:  RMIX/69/19
Uchwała Nr IX/69/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Słowackiego i Kopernika
w Trzebiatowie.
2019-06-27 Symbol:  RMIX/68/19
Uchwała Nr IX/68/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Wojska Polskiego i Wąskiej
w Trzebiatowie
2019-06-27 Symbol:  RMIX/67/19
Uchwała Nr IX/67/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzebiatów na lata 2019-2025
2019-06-27 Symbol:  RMIX/66/19
Uchwała Nr IX/66/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2019 r.
2019-06-27 Symbol:  RMIX/65/19
Uchwała Nr IX/65/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Trzebiatowa
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
2019-06-27 Symbol:  RMIX/64/19
Uchwała Nr IX/64/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Trzebiatów za 2018 rok
2019-06-27 Symbol:  RMIX/63/19
Uchwała Nr IX/63/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Trzebiatowa wotum zaufania
2019-05-30 Symbol:  RMVIII/62/19
Uchwała Nr VIII/62/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019-05-30 Symbol:  RMVIII/61/19
Uchwała Nr VIII/61/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 maja 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2019-05-30 Symbol:  RMVIII/60/19
Uchwała Nr VIII/60/19

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu bez przetargu

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 9783885 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony