Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Opis Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). oraz

§ 6, § 7, § 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Nr 235, poz. 1726).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2. Załączniki:
- Odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (przy zmianie adresu, siedziby i nazwy firmy),
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) (przy zmianie adresu, siedziby i nazwy firmy),
- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany (z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej), spełniającego warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym, a gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim (przy zmianie pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu do wykonywania transportu drogowego taksówką).
- inne zgodnie ze zgłaszanymi zmianami.

Do wglądu należy przedstawić - Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

OPŁATY

Opłata administracyjna za zmianę licencji w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji: 20 zł, 25 zł, lub 30 zł.- wnoszona jest przed odbiorem licencji.
Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie: Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie 90 8566 10260311 1100 2002 0005- w rubryce "Tytułem" wpisać: opłata za zmianę licencji nr………. na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydana zostanie decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
27 październik 2009 roku. 
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-06-28 10:08:49
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:24
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska