Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
za rok 2021 Oświadczenia majątkowe Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie: 1. Referat Gospodarki Nieruchomościami,... 2022-05-16 11:09:29 Publikacja Agnieszka Słodkowska OSW5/22
za rok 2021 Oświadczenia majątkowe Jednostek Organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Trzebiatowie 1. Dyrektora Szkoły... 2022-05-16 11:09:29 Publikacja Agnieszka Słodkowska OSW6/22
za rok 2021 Oświadczenia majątkowe Spółek Gminnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Trzebiatowie 1. Prezesa Zarządu Zakładu Gminnego... 2022-05-16 11:09:29 Publikacja Agnieszka Słodkowska OSW7/22
za rok 2021 Oświadczenia majątkowe Władz Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie: 1. Burmistrza Trzebiatowa - Józefa Domańskiego 2.... 2022-05-16 11:09:29 Publikacja Agnieszka Słodkowska OSW9/22
za rok 2021 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Trzebiatowie: 1. Przewodniczącego Rady Miejskiej - Mirosława Makarewicza 2.... 2022-05-16 11:09:29 Publikacja Agnieszka Słodkowska OSW8/22
Archiwalne I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU na stanowisko na Głównego specjalistę ds. rolnictwa 2022-05-13 12:30:10 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-5-12-1
Archiwalne OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji... 2022-05-13 12:30:10 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-5-13-1
2022 Zarządzenie Nr 447/22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r. 2022-05-12 15:05:10 Publikacja Agnieszka Słodkowska 447/22
2022 Zarządzenie Nr 450/22 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-05-12 15:05:10 Publikacja Agnieszka Słodkowska 450/22
2022 Zarządzenie Nr 451/22 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-05-12 15:05:10 Publikacja Agnieszka Słodkowska 451/22
Archiwalne I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU na stanowisko na Głównego specjalistę ds. rolnictwa 2022-05-12 15:00:43 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-5-12-1
Archiwalne I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU na stanowisko na Głównego specjalistę ds. rolnictwa 2022-05-12 14:38:27 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-5-12-1
Archiwalne I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami 2022-05-12 14:38:27 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-5-12-2
Archiwalne OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów... 2022-05-12 14:38:27 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-5-12-3
Ewidencja kąpielisk EWIDENCJA KĄPIELISK: Wykaz, informacje podstawowe oraz jakość wody kąpielisk na terenie Gminy Trzebiatów w roku... 2022-05-12 14:38:27 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-5-12-4
2022 Zarządzenie nr K/20/22 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 11.05.2022 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji... 2022-05-11 15:31:28 Publikacja Agnieszka Słodkowska K/20/22
Archiwalne OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego... 2022-05-10 08:39:14 Publikacja Agnieszka Słodkowska AKU2022-05-10-1
2022 Zarządzenie nr K/18/22 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 06.05.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej postępowania... 2022-05-09 14:26:33 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska K/18/22
2022 Zarządzenie nr K/19/22 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 06.05.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej postępowania... 2022-05-09 14:26:33 Aktualizacja Agnieszka Słodkowska K/19/22
2022 Zarządzenie nr K/18/22 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 06.05.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej postępowania... 2022-05-09 14:22:23 Publikacja Agnieszka Słodkowska K/18/22