Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Referat Spraw Obywatelskich Wymeldowanie z pobytu stałego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/11
Referat Spraw Obywatelskich Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/10
Referat Spraw Obywatelskich Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy) 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/09
Referat Spraw Obywatelskich Zameldowanie na pobyt stały 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/08
Referat Spraw Obywatelskich Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności oraz zaświadczenia o zameldowaniu 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/13
Referat Spraw Obywatelskich Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/07
Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/04
Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/03
Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/02
Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie która ukończyła 18 lat 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/01
Referat Spraw Obywatelskich Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/17
Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/05
Referat Spraw Obywatelskich Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód podczas odbywania ćwiczeń wojskowych... 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SO/23
Urząd Stanu Cywilnego Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego (odpisów, zaświadczeń) 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch USC/16
Urząd Stanu Cywilnego Zmiana imion i nazwisk 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch USC/15
Urząd Stanu Cywilnego Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch USC/14
Urząd Stanu Cywilnego Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch USC/13
Urząd Stanu Cywilnego Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch USC/12
Urząd Stanu Cywilnego Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch USC/11
Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja zgonu – sporządzenie aktu zgonu 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch USC/10