Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenie w formie usług opiekuńczych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA003
Ośrodek Pomocy Społecznej Dodatek mieszkaniowy 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA004
Ośrodek Pomocy Społecznej Udzielenie schronienia, posiłku, odzieży 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA005
Ośrodek Pomocy Społecznej Zasiłek stały z pomocy społecznej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA006
Ośrodek Pomocy Społecznej Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA007
Ośrodek Pomocy Społecznej Zasiłek celowy z pomocy społecznej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA008
Referat Podatkowy Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające lub stwierdzające stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym,... 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA10
Referat Podatkowy Decyzja w sprawie ulg uznaniowych ( umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym... 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA08
Referat Podatkowy Decyzja w sprawie ulg - zwolnień w podatku rolnym z tytułu kupna lub trwałego zagospodarowania gruntów 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA07
Referat Podatkowy Decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku... 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA06
Referat Podatkowy Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości w podatku od posiadania psów, opłaty targowej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA05
Referat Podatkowy Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych... 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch PD/03
Referat Podatkowy Ustalanie podatku od nieruchomości od osób prawnych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch PD/02
Referat Podatkowy Ustalanie podatku od środków transportowych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA02
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/10
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Przydział mieszkań komunalnych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/14
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/08
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/07
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/06
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sprzedaż prawa własności nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/05