Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Referat Podatkowy Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych... 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch PD/03
Referat Podatkowy Ustalanie podatku od nieruchomości od osób prawnych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch PD/02
Referat Podatkowy Ustalanie podatku od środków transportowych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SPRAWA02
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/10
Referat Spraw Społecznych i Oświaty Przydział mieszkań komunalnych 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch SSiO/14
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/08
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/07
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/06
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sprzedaż prawa własności nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/05
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydzierżawienie nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/04
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/03
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nabycie nieruchomości w drodze przetargowej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/02
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/01
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/13
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia wodnoprawnego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/14
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiatów... 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/15
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch GNRiOŚ/16
Referat Rozwoju Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (gm. Trzebiatów) 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/04
Referat Rozwoju Wyrys i wypis 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/03
Referat Rozwoju Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2006-05-15 16:09:17 Publikacja Adriana Radoch RZ/02