Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Sposoby załatwienia spraw Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Zasiłek szkolny
Stypendia szkolne o charakterze materialnym
Pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego kształcącego się w szkole specjalnej
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Świadczenia rodzinne z dodatkami
Skierowanie do domu pomocy społecznej
Świadczenie w formie usług opiekuńczych
Dodatek mieszkaniowy
Udzielenie schronienia, posiłku, odzieży
Zasiłek stały z pomocy społecznej
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej
Zasiłek celowy z pomocy społecznej
Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym lub łącznym zobowiązaniu pieniężnym
Wydanie decyzji w sprawie ulg uznaniowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz łącznym zobowiązaniu podatkowym osób fizycznych
Wydanie decyzji w sprawie ulg - zwolnień w podatku rolnym z tytułu kupna lub trwałego zagospodarowania gruntów
Decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości w podatku od posiadania psów, opłaty targowej
Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych


Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »

Licznik odwiedzin: 8389249 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony